เกาะมาดูรา - Robatal 2.04

Robatal,
Indonesia
Download vCard Share
Add Review

About เกาะมาดูรา

เกาะมาดูรา เกาะมาดูรา is one of the top rated place listed as Landmark in Robatal , Geographical Feature in Robatal , History Museum in Robatal ,

How to contact เกาะมาดูรา ?

More about เกาะมาดูรา

เกาะมาดูรา เป็นเกาะในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่นอกฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะชวา มีพื้นที่ราว 4,250 กม² เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชวาตะวันออก มีเมืองสำคัญคือ เมืองปาเมกาซัน ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเนินเขา กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ การเลี้ยงปศุสัตว์ การประมง ปลูกข้าวโพด มันสำปะหลังและข้าวเจ้า

Where is เกาะมาดูรา located ?

TOP10 PLACES NEAR TO เกาะมาดูรา

Review เกาะมาดูรา

   Loading comments-box...